Zadeva T-830/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2018 – Szentes/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Obvestilo o javnem natečaju – Splošni javni natečaj – Pogoji za pripustitev – Delovne izkušnje – Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k natečaju – Zahtevek za ponovno preučitev – Ugovor nezakonitosti – Obveznost obrazložitve – Izkrivljanje podatkov, navedenih v prijavi – Očitna napaka pri presoji – Kršitev obvestila o javnem natečaju)