Cauza T-830/17: Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2018 – Szentes/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunț de concurs – Concurs general – Condiții de admitere – Experiență profesională – Decizia comisiei de evaluare de a nu i se permite reclamantului să participe la concurs – Cerere de reexaminare – Excepție de nelegalitate – Obligația de motivare – Denaturarea informațiilor conținute în actul de candidatură – Eroare vădită de apreciere – Încălcarea anunțului de concurs”)