Kawża T-830/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2018 – Szentes vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni — Kompetizzjoni ġenerali — Kundizzjonijiet ta’ ammissjoni — Esperjenza professjonali — Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li r-rikorrent ma jiġix ammess fil-kompetizzjoni — Talba għal eżami mill-ġdid — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żnaturament ta’ informazzjoni inkuża fl-att ta’ kandidatura — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Ksur tal-avviż ta’ kompetizzjoni”)