Asia T-830/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2018 – Szentes v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Työkokemus — Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailuun — Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus — Lainvastaisuusväite — Perusteluvelvollisuus — Hakemukseen sisältyvien tietojen ottaminen huomioon vääristyneessä muodossa — Ilmeinen arviointivirhe — Kilpailuilmoituksen vastainen menettely)