Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1115 z 24. júla 2020 o pozícií, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zmien protokolov 1 a 4 k dohode