Decizia (UE) 2020/1115 a Consiliului din 24 iulie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea modificărilor la protocoalele 1 și 4 la acord