Rezoluția Parlamentului European din 10 mai 2011 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2009