Sag C-776/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) den 22. oktober 2019 – VB og WA mod BNP Paribas Personal Finance SA