A Tanács (EU) 2020/678 határozata (2020. május 18.) az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) által létrehozott CETA Vegyes Bizottságban a Fellebbviteli Fórum működésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési kérdéseket meghatározó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról