Odluka Vijeća (EU) 2020/678 od 18. svibnja 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja odluke o utvrđivanju administrativnih i organizacijskih pitanja povezanih s radom Žalbenog suda