Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV) (EØS-relevant tekst) 2021/C 93/05