Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi Evropska pobuda za preglednost COM(2006) 194 konč.