Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Zaļā grāmata — Eiropas pārredzamības iniciatīva COM(2006) 194 galīgā redakcija