Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2286 (2015. gada 8. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Belokranjska pogača (STG))