Písemný dotaz E-005081/11 Marietje Schaake (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE) a Alexander Alvaro (ALDE) Radě. Virtuální schengenská hranice