KIRJALLINEN KYSYMYS E-2775/99 esittäjä(t): Alexandros Alavanos (GUE/NGL) komissiolle. Matkaoppaan ammatin tunnustaminen Kreikassa.