Uporaba globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometu Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o uporabi globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometu: kratko- in srednjeročna politika EU (2010/2208(INI))