Cauza C-350/16 P: Recurs introdus la 24 iunie 2016 de Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 27 aprilie 2016 în cauza T-316/13, Pappalardo și alții/Comisia