Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia WE – Turcja w sprawie zmiany koncesji handlowych na przetworzone produkty rolne objętych decyzją 1/95 Rady Stowarzyszenia WE – Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją 1/97 Rady Stowarzyszenia WE – Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych