Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2016 o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu (2015/2276(INI))