Kommissionens forordning (EF) nr. 462/2004 af 12. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager