Kohtuasi C-292/11 P: Euroopa Komisjoni 9. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 29. märtsi 2011 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-33/09: Portugali Vabariik versus Euroopa Komisjon