SKRIFTLIG FRÅGA E-1412/01 från Evelyne Gebhardt (PSE), Heinz Kindermann (PSE) och Willi Görlach (PSE) till kommissionen. Frihandel inom sektorn för växtskyddsmedel, EU-direktiv 91/414/EEG.