KIRJALLINEN KYSYMYS E-1412/01 esittäjä(t): Evelyne Gebhardt (PSE), Heinz Kindermann (PSE) ja Willi Görlach (PSE) komissiolle. Kasvinsuojeluaineiden vapaa liikkuvuus ja neuvoston direktiivi 91/414/ETY.