Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6250 – Rexnord/VAG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG