Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6250 – Rexnord/VAG) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP