Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 133/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP