EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 133/2004 (2004. gada 24. septembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)