ETA:n sekakomitean päätös N:o 133/2004, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta