EMP ühiskomitee otsus nr 133/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)