Nariadenie Komisie (ES) č. 1695/2005 zo 17. októbra 2005 , ktorým sa otvára stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe francúzskej intervenčnej agentúry