Zadeva C-295/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Ufficio del giudice di pace di Bitonto (Italija) z dne 30. junija 2004 v zadevi Vincenzo Manfredi proti Lloyd Italico Assicurazioni