Sag C-295/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 30. juni 2004 af Giudice di pace di Bitonto i sagen Vincenzo Manfredi mod Lloyd Italico Assicuraziono SPA