Kommissionens forordning (EØF) nr. 2215/90 af 30. juli 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2793/86 om fastlæggelse af koder til anvendelse i forbindelse med de formularer, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 678/85, (EØF) nr. 1900/85 og (EØF) nr. 222/77