Zaak C-9/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 28 februari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Karlsruhe — Duitsland) — Strafzaak tegen Detlef Meyn (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Richtlijn 2006/126/EG — Onderlinge erkenning van rijbewijzen — Weigering om een in een andere lidstaat afgegeven rijbewijs te erkennen — Op grond van een rijbewijs vastgestelde rijbevoegdheid)