Verordening (EG) nr. 1860/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven