Rådets Forordning (Euratom) nr. 2010/73 af 24. juli 1973 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte under Det fælles Forskningscenter, som gør tjeneste i Den tyske Forbundsrepublik