Satiksmes ministrijas 2004. gada 4. augusta noteikumi Nr. 21 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanas kārtība"