Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 108, 14 aprilie 2012