Euroopan unionin virallinen lehti, CE 108, 14. huhtikuuta 2012