Kommissionens forordning (EF) nr. 1747/2006 af 27. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager