Cauza C-573/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 9 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Liège – Belgia) – État belge/Oxycure Belgium SA [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 98 alineatul (2) — Punctele 3 și 4 din anexa III — Principiul neutralității fiscale — Tratament medical cu oxigen — Cotă redusă de TVA — Butelii de oxigen — Cotă standard de TVA — Concentratoare de oxigen]