Zaak C-573/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 9 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Liège — België) — Belgische Staat/Oxycure Belgium NV (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 98, lid 2 — Bijlage III, punten 3 en 4 — Beginsel van fiscale neutraliteit — Medische zuurstofbehandeling — Verlaagd btw-tarief — Zuurstofflessen — Normaal btw-tarief — Zuurstofconcentratoren)