Asia C-573/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel de Liège – Belgia) – Belgian valtio v. Oxycure Belgium SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 98 artiklan 2 kohta — Liitteessä III olevat 3 ja 4 kohta — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Happihoito — Alennettu arvonlisäverokanta — Happipullot — Yleinen arvonlisäverokanta — Happirikastimet)