Kohtuasi C-573/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. märtsi 2017. aasta otsus (Cour d’appel de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgia riik versus Oxycure Belgium SA (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 98 lõige 2 — III lisa punktid 3 ja 4 — Neutraalse maksustamise põhimõte — Meditsiiniline hapnikuravi — Vähendatud käibemaksumäär — Hapnikuballoonid — Harilik käibemaksumäär — Hapnikukontsentraatorid)