Komission asetus (EY) N:o 1420/2006, annettu 27 päivänä syyskuuta 2006 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi