Регламент за изпълнение (ЕС) № 353/2011 на Комисията от 11 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година