Cauza T-293/18: Ordonanța Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – Letonia/Comisia [„Acțiune în anulare – Politica comună în domeniul pescuitului – Tratatul de la Paris privind arhipelagul Spitzberg (Norvegia) – Posibilități de pescuit al Chionoecetes opilio în jurul zonei Svalbard (Norvegia) – Regulamentul (UE) 2017/127 – Nave înregistrate în Uniune autorizate să pescuiască – Imobilizarea unei nave letone – Articolul 265 TFUE – Solicitare de a acționa – Luare de poziție a Comisiei – Act care nu produce efecte juridice obligatorii – Inadmisibilitate”]