Sprawa T-293/18: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Łotwa / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rybołówstwa – Traktat paryski dotyczący Spitzbergenu (Norwegia) – Uprawnienia do połowów kraba śnieżnego w obszarze Svalbardu (Norwegia) – Rozporządzenie (UE) 2017/127 – Statki zarejestrowane w Unii upoważnione do połowów – Zatrzymanie statku łotewskiego – Artykuł 265 TFUE – Wezwanie do działania – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Akt niewywołujący wiążących skutków prawnych – Niedopuszczalność]