Rådets afgørelse af 28. november 2006 om udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur